Cyfeiriadur Hyfforddiant Cymru

Cyfeiriadur Hyfforddiant Sector Hamdden Egniol, Dysgu a Lles Cymru

Read this page in English

Mae SkillsActive wedi ymgymryd ag archwillad o’r cyfleoedd nyfforddi a datblygu sydd ar gael yn y sectorau Chwaraeon, Ffitrwydd, Gwaith Chwarae, yr Awyr Agored a Charafannau ar dras Cymru.

Yn seliedid ar arolwg cyfrinaachol, ac yn rhan o’r gwaith hwnnw, rydym wedi datblygu cyfeirlyfr darpariaeth hyffirddiant. Gall hwn fod yn arf ar gyferrhoi manylion I gyflogwyr sefyllfa dda I fynd I’r afael a bylchau sgiliau penodol a phrinderau yn y gweithle.

Ymwrthodiad

Mae’n bwysig nodi fod y cyfeirlyfr hyfforddi yn cynnwys darpariaeth sy’n achrededig a heb ei achredu. Felly, ac fel Cyngor Sgiliau Sector dros Hamdden Egniol, Dysgu a Lles, nid yw SkillsActive mewn sefyllfa I gadarnhau’r ddarpariaeth sydd wedi ei chanfod. Byddai SkillsActive yn annog partion a diddordeb I archwilio yseiriant o ansawdd a’r darparwr yn uniongyrchol cyn buddsoddi mewn unrhyw hyfforddiant a datblygiad.

Archwiliwch gyfeiriadwr hyfforddiant Cymru SkillsActive

Cyfeiriadur Hyfforddiant Cymru