Cynllun Iaith Gymraeg

Rydym wedi derbyn egwyddor fod trwy gwblhau busnes cyhoeddus yng Nghymru fuaswn yn trin Cymraeg a Saesneg yn gyfartal. Mae’r cynllun yma yn egluro sut rydym am weithredu’r cynllun yma wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru.

Read this page in English

Rydym yn cydnabod hawl unigolion i fedru mynegi eu safbwyntiau a’u hanghenion yn eu dewis iaith, a bod eu galluogi i ddefnyddio eu dewis iaith yn fater o arfer da yn hytrach na chonsesiwn.

Mae SkillsActive felly wedi datblygu cynllun i sicrhau bod gan Gymry Cymraeg yng Nghymru’r hawl i gysylltu â’r CSS trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gweler ein dogfen Cynllun Iaith Gymraeg ac Adroddiad Gweithrediad Blynyddol am fwy o wybodaeth.