Pwyllgor Gweithredol Cymru

Nod y Pwyllgor Gweithredol hwn yw ein darparu gyda ffocws sy’n cael ei ysgogi gan y cyflogwyr, a chyfeiriad strategol o fewn fframwaith polisïau’r Deyrnas Unedig.

Read this page in English

Trwy gyfrwng trefniant cadeirio ar y cyd, mae Russell Ward (Prif Weithredwr, Hamdden Celtic) a Chris Jennings (Uwch-ddarlithydd yn Athrofa Prifysgol Metropolitan Caerdydd ) yn cadeirio ein cyfarfodydd Pwyllgor Gweithredol.

Mae’r Pwyllgor Gweithredol yn cynnwys cyflogwyr allweddol o bob rhan o’r sector hamdden egnïol, dysgu a lles yng Nghymru yn ogystal â hapddalwyr allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru, Chwarae Cymru, Sports Leaders UK, a’r Gofrestr o Swyddogion Ymarfer Proffesiynol (CSYP).

Bydd ein Pwyllgor Gweithredol yn goruchwylio datblygiad ein rhaglenni gwaith gan gynnwys:

 

Pwyllgor Gwaith aelodau

 • Russell Ward, Cyd-gadeirydd (ochr Galw),
 • Chris Jennings, Cyd-gadeirydd (ochr Cyflenwi), Prifysgol Metroplitian Caerdydd
 • Anthony Hughes, CBS Blaenau Gwent
 • Julie Collings, CBS Sir Benfro
 • Robert James, Nofio Cymru
 • Rob Guy, Sports Leaders UK
 • Tillie Mobbs, Chwarae Cymru
 • Jeremy Rowe, Halo Leisure
 • John Byers, Cofrestr o Swyddogion Ymarfer Proffesiynol
 • Angela Farr, Chwaraeon Cymru
 • Nathaniel Freeman, Nwyfiant Cymru
 • Dave Thomas, Call of the Wild

Cliciwch ar y dolenni canlynol ar gyfer: