Sgiliau sylfaenol yng Nghymru

Pecynnau cymorth sgiliau sylfaenol i gefnogi staff yng Nghymru i wella eu llythrennedd a’u rhifedd.

Read this page in English

 

Yn dilyn cynnig llwyddiannus i sgema grant Adduned Cyflogwr Sgiliau Sylfaenol Llywodraeth Cymru, mae SkillsActive wedi datblygu pecyn teclyn mewn partneriaeth a Chwarae Cymru a Sgiliau Sylfaenol Cymru i gyflogwyr y sector gwaith chwarae yng Nghymru.

Mae’r pecyn yn rhoi manylion llawn am lythrennedd a rhifedd, ac yn ffocysu ar sut gallai cyflogwyr cael gafael ar hyfforddiant perthnasol i wella sgiliau ei staff.

Mae’r pecyn teclyn yn ymdrin â maesu fel:

  • Buddiant o wella sgiliau llythrennedd a rhifedd.
  • Sut i gysylltu gyda staff er mwyn gwella ei llythrennedd a rhifedd.
  • Trefnu cwrs hyfforddi i wella sgiliau perthnasol.
  • Pa gyllid sydd ar gael yng Nghymru.

 

Pecyn cymorth gwaith chwarae

Yn cefnogi staff gwaith chwarae yng Nghymru i wella eu llythrennedd a’u rhifedd

Gwaith Chwarae Sgiliau Sylfaenol Pecyn

 

Pecyn cymorth chwaraeon a hamdden

Yn cefnogi staff chwaraeon a hamdden yng Nghymru i wella eu llythrennedd a'u rhifedd

Lawrlwytho'r Pecyn Cymorth Sgiliau Sylfaenol Chwaraeon

 

Pecyn cymorth ffitrwydd

Yn cefnogi staff ffitrwydd yng Nghymru i wella eu llythrennedd, iath a'u rhifedd - Lawrlwytho'r

Pecyn Cymorth Sgiliau Sylfaenol Ffitrwydd